Aktivitete

Trofeu Skënderbej Kruja Hillclimb – 2014

Kushte të përgjithshme Gara do të organizohet në përputhje me Kodin Ndërkombëtar Sportiv të FIA (Kodi), Listën e Rekomandimeve për Organizuesit FIA-CEZ Hill Climb Trophies dhe Kodin Kombëtar Sportiv të Automobile Club Albania si dhe …

më shumë