Krahaso

 

Lloji i Anetaresimit Start Plus Gold
Vlera ne Lek 1,900 2,900 9,900
• Karte 1 vjeçare (me fuqi vepruese 1 vit ose 365 dite kalendarike)
• Koha aktive eshte 24 ore/ ne 24 ore per gjithe vitin veprues.
• Mbulon 1 (NJE) sherbim gratis ne te gjithe territorrin e Shqiperise:
Asistence rrugore (Riparim ne Rruge) ose terheqje me Karroatrec deri ne servisin me te afert.
    –Deri 15 km me ngarkese (ose 30km vajtje-ardhje) FALAS
    –Mbi 15 km me ngarkese 160 l/km (70 l/km vajtje-ardhje)
• Per çdo rast tjeter asistence rrugore brenda vitit anetarit do t’i ofrohet sherbim me pagese sipas nevojes me tarifa preferenciale ACA
• Mbulon 2 (DY) sherbime gratis ne te gjithe territorrin e Shqiperise:
Asistence rrugore (Riparim ne Rruge) ose terheqje me Karroatrec deri ne servisin me te afert.
    –Deri 15 km me ngarkese (ose 30km vajtje-ardhje) FALAS
    –Mbi 15 km me ngarkese 160 l/km (70 l/km vajtje-ardhje)
• Per çdo rast tjeter asistence brenda vitit anetarit do ti ofrohet sherbim me pagese sipas nevojes me tarifa preferenciale ACA:
• Mbulon nje sherbim nderkombetar:
–1 tërheqje me karrotrec deri në ofiçinën më të afërt, ose shërbimi i riparimit në rrugë për një vlerë deri në 150 Euro
–Qëndrim në hotel për një natë për anëtarin dhe një person shoqërues i pranishëm në makinë së bashku me një fëmijë minoren. Maksimumi i qëndrimit ndërkohë që mjeti riparohet është 2 netë ose 40 Euro për person në natë.
–Automjet me qira për një ditë deri në 35 Euro
–Biletë treni, autobusi apo avioni për një shumë deri në 150 euro nëse mjeti nuk mund të riparohet brenda dy ditëve.
–Asistencë dhe çmim preferencial për riatdhesimin e mjetit në rast aksidenti të rëndë.
–SHOW YOUR CARD