Anëtarësimi

Anëtarësohu në ACA dhe përfito shërbimet e asistencës rrugore për emergjencat në udhëtim.

Përfito nga çmimet e reduktuara për anëtarët ACA për shërbimet e tjera

Zgjidhni mënyrë më të përshtatshme për tu bërë Anëtar i ACA dhe për të marrë kartën e anëtarësimit

  • Online aca.al – plotësoni tani formularin e shkurtër të aplikimit
  • Zyrat e ACA – ejani pranë zyrave të ACA Rruga “Ismail Qemali” Nr. 32/1 (shiko në hartë)
  • Call Center ACA
  • Mobile: +355 6760 01 222
  • Telefon: +355 4 23 87 017
  • Email: [email protected]
  • Agjencite Unionnet- Western Union ne qytetin tuaj ( shiko agjencite )
 

ACA Start 1900

 

ACA Plus 2900

 

ACA Gold 9900

 

ACA Family

 

Klubi ACA deklaron se i përpunon të dhënat personale të anëtarëve / klientëve / pilotëve mbështetur në Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, ndryshuar me ligjin nr. 48/2012, ndryshuar me ligjin nr. 120/2014 dhe me Udhëzimin nr. 22, datë 24.09.2012 “Për përcaktimin e rregullave për ruajtjen e sigurisë së të dhënave personale të përpunuara nga kontrolluesit e vegjël”, ndryshuar me Udhëzimin nr. 34, datë 21.01.2013. Të dhënat personale të anëtarëve / klientëve / pilotëve janë kryesisht të dhënat e deklaruara nga ata vetë në formularët e aplikimit, gjithashtu dhe të dhënat e marra nga dokumentet e tjera të paraqitura nga ata. Klubi ACA ka marrë masat organizative dhe teknike të nevojshme me qëllim për të garantuar sigurinë e të dhënave personale që përpunon.