Individ ACA Plus 2900

ACA Plus 2900 është kartë anëtarësimi kombëtare me afat 1 vit. Pagesa e anëtarësimit është 2’900lek/vit.

Karta ACA Plus 2900 është e vlefshme për periudhën 1 vit ose 365 dite kalendarike. Koha aktive është 24 orë në 24 orë për gjithë periudhën e vlefshmërisë.

Anëtari përfiton falas 2 (DY) shërbime në të gjithë territorrin e Shqipërisë:

Në rast të defekti teknik brenda periudhës 1 vit, anëtari i ACA e përfiton me tarifa preferenciale:

+ Deri 15 km me ngarkese (ose 30km vajtje-ardhje) PA PAGESE

Asistence Rrugore – Riparim në Rrugë ose tërheqje me Karroatrec deri në servisin më të afërt.

+ Mbi 15 km me ngarkese (ose 30km vajtje-ardhje) ME PAGESE 160 l/km (80 l/km vajtje-ardhje)

Asistence Rrugore – Riparim në Rrugë ose tërheqje me Karroatrec deri në servisin më të afërt ose në destinacionin e përcaktuar nga Anëtari.