Shërbimi TAXI

Anëtarët e ACA, automjeti i të cilëve ka defekt teknik dhe duhet të transportohet me karroatrec, mund të kenë nevojë për shërbim taxi në mënyrë që të përmbushin angazhimet e tyre të menjëhershme gjatë ditës së punës.

ACA ju ofron anëtarëve shërbimin taxi të me tarifa të reduktuara 10% nga çmimet e shërbimeve të ATEx Taxi.

Një mundësi më shumë për të realizuar angazhimet personale dhe të biznesit dhe të mos humbisni ditën e punës.