Individ ACA Start 1900

ACA Start 1900 është kartë anëtarësimi kombëtare me afat 1 vit. Pagesa e anëtarësimit është 1’900lek/vit.

Karta ACA Start 1900 është e vlefshme për periudhën 1 vit ose 365 dite kalendarike. Koha aktive është 24 orë/ në 24 orë për gjithë periudhën e vlefshmërisë.

Anëtari përfiton falas 1 (NJË) shërbim në të gjithë territorrin e Shqipërisë.

Në rast të defekti teknik brenda periudhës 1 vit, anëtari i ACA Start përfiton me tarifa preferenciale:

+ Deri 15 km me ngarkese (ose 30km vajtje-ardhje) PA PAGESE

Asistence Rrugore – Riparim në Rrugë ose tërheqje me Karroatrec deri në servisin më të afërt.

+ Mbi 15 km me ngarkese (ose 30km vajtje-ardhje) ME PAGESE 160 l/km (80 l/km vajtje-ardhje)

Asistence Rrugore – Riparim në Rrugë ose tërheqje me Karroatrec deri në servisin më të afërt ose në destinacionin e përcaktuar nga Anëtari