Asistenca rrugore

  ACA do tju asistojë dhe do të transportojë me karroatrec automjetin tuaj.
  ACA mund tua ndërrojë për ju nëse automjeti juaj ka një gomë të shfryrë.
  Nëse automjeti juaj ka baterinë e shkarikuar, personeli i ACA mund tju ofrojë asistencë.
  Personeli i ACA mund t’ju furnizojë në një kohë shumë të shkurtër me karburant.
  ACA ju asiston nëse ju ndodh të harroni çelësin në automjetin e mbyllur.