Upgrade Anëtaresimi

Anëtari i ACA Start ose ACA Plus ka mundësi të kalojë në një nivel më të lartë anëtarësimi gjatë periudhës së vlefshmërisë së anëtarësimit.

Anëtari ACA Start mund të kalojë në nivelin ACA Plus ose ACA Gold.

Anëtari ACA Plus mund të kalojë në nivelin ACA Gold.

Anëtari ACA Start:

  • Në rast se nuk ka konsumuar shërbimin e asistencës rrugore të nivelit aktual për të cilin ka paguar tarifën, mund të kalojë në nivel më të lartë, duke paguar diferencën midis tarifës së anëtarësimit që ka aktualisht dhe tarifës së anëtarësimit ku kërkon të kalojë.
  • Në rast se ka konsumuar shërbimin e asistencës rrugore të nivelit aktual për të cilin ka paguar tarifën, mund të kalojë në nivel më të lartë, duke paguar tarifën e plotë të anëtarësimit të ri.

Anëtari ACA Plus:

  • Në rast se nuk ka konsumuar shërbimin e asistencës rrugore të nivelit aktual për të cilin ka paguar tarifën, mund të kalojë në nivel më të lartë, duke paguar diferencën midis tarifës së anëtarësimit që ka aktualisht dhe tarifës së anëtarësimit ku kërkon të kalojë.
  • Në rast se ka konsumuar pjesërisht shërbimin e asistencës rrugore të nivelit aktual për të cilin ka paguar tarifën, mund të kalojë në nivel më të lartë, duke paguar tarifën 7900 Lek.
  • Në rast se ka konsumuar plotësisht shërbimin e asistencës rrugore të nivelit aktual për të cilin ka paguar tarifën, mund të kalojë në nivel më të lartë, duke paguar tarifën e plotë të anëtarësimit të ri.