Veprimi i FIA-s për sigurinë rrugore

Veprimi i FIA-s për sigurinë rrugore është një fushatë globale, e cila fokusohet në burimet e federatës për të ndihmuar anëtaret e klubeve në mbarë botën duke i edukuar dhe keshilloje për rrugëtim më të sigurte me automjet dhe sjellje në rrugë. Qëllimi i fushatës është të asistojë Kombet e Bashkuara për të arritur synimin e shpëtimit të 5 milion jetëve në mbarë rrugët e botës përgjatë 10 vjetësh.

Për më tepër informacion, mund të lexoni artikullin “Veprimi i FIA-s per sigurine rrugore”.