Individ ACA Gold 9900

ACA Gold 9900 është kartë anëtarësimi ndërkombëtare me afat 1 vit. Pagesa e anëtarësimit është 9’900lek/vit.

Anëtari përfiton shërbim ndërkombëtar:

1 (një) transportim me karrotrec deri në servisin më të afërt, ose shërbimi i riparimit në rrugë për një vlerë deri në 150 Euro

Qëndrim në hotel për 1 (një) natë për anëtarin dhe 1 (një) person shoqërues i pranishëm në makinë së bashku me 1 (një) fëmijë minoren. Maksimumi i qëndrimit ndërkohë që mjeti riparohet është 2 netë ose 40 Euro për person në natë.

Automjet me qira për një ditë deri në 35 Euro

Biletë treni, autobusi apo avioni për një shumë deri në 150 euro nëse mjeti nuk mund të riparohet brenda dy ditëve.

Asistencë dhe çmim preferencial për riatdhesimin e mjetit në rast aksidenti të rëndë.

Anëtari përfiton falas 2 (DY) shërbime në të gjithë territorrin e Shqipërisë:

Në rast të defekti teknik brenda periudhës 1 vit, anëtari i ACA Gold përfiton me tarifa preferenciale:

+ Deri 15 km me ngarkese (ose 30km vajtje-ardhje) PA PAGESE

Asistence Rrugore – Riparim në Rrugë ose tërheqje me Karroatrec deri në servisin më të afërt.

+ Mbi 15 km me ngarkese (ose 30km vajtje-ardhje) ME PAGESE 160 l/km (80 l/km vajtje-ardhje)

Shembull – Automjeti i anëtarit ka pësuar difekt në Fier dhe duhet transportuar në Tiranë. Distanca me ngarkesë Fr-Tr 100km.
Anëtari do të paguajë për çdo rast: 16’000 Lekë(100km x 160 Lekë/km) – 2’400 Lekë (15km x 160lek/km; anëtarësimi) = 13’600 Lekë.

Asistence Rrugore – Riparim në Rrugë ose tërheqje me Karroatrec deri në servisin më të afërt ose në destinacionin e përcaktuar nga Anëtari.