Shërbime gomisterie

Nëse automjeti juaj ka një gomë të shfryrë dhe keni gomë rezervë, personeli i ACA mund tua ndërrojë për ju. Verifikoni paraprakisht në automjetin tuaj nëse keni çelësin përkatës që liron gomat. Nëse nuk e keni këtë çelës, atëherë mund të jemi të detyruar ta transportojmë me karroatrec automjetin tuaj.