Karikimi i baterisë

dead-batteryNëse automjeti juaj ka baterinë e shkarikuar, personeli i ACA mund tju ofrojë asistencë. Për shumicën e automjeteve është e mundur ndezja me karrikim të baterisë. Në rast se jeni të pasigurtë, lexoni manualin e automjetit paraprakisht.

Mekanikët e ACA janë të pajisur me mjetet e përshtatshme për ndezjen karrikim të baterisë. Kështu që ndezja e automjetit tuaj është kurdoherë e mundshme, pavarësisht nëse automjeti ndodhet në garazh, parking apo në mjedis të hapur.

Na informoni saktë për vendin dhe mjedisin ku ndodhet automjeti juaj në mënyrë që tju asistojmë me mjetet e përshtatshme.