Dita përkujtimore e viktimave të aksidenteve rrugore 25 vjetori

0
1402

CISA exam dumps And at CISM real exam question that CISA exam dumps Israel knew that the soul of his helpless child had asked him, CISM real exam question as plainly as CISM real exam question words CISSP braindumps pdf of the tongue can speak, CISM real exam question how 210-260 certification exam CISSP braindumps pdf often she should lie to sleep CISSP braindumps pdf at night 210-260 certification exam and 100-105 latest dumps pdf rise to 210-260 certification exam 100-105 latest dumps pdf play in the morning 100-105 latest dumps pdf before her mother came to her again The tears gushed CISA exam dumps into CISA exam dumps CISM real exam question his eyes, 100-105 latest dumps pdf and he 210-260 certification exam left the children and returned to 210-260 certification exam his wife CISA exam dumps s chamber Ruth, he cried, call 210-260 certification exam CISSP braindumps pdf the CISM real exam question child to 100-105 latest dumps pdf you, CISA exam dumps I beseech you No, no, no cried Ruth.

It was not music that CISSP braindumps pdf the little maiden made to 100-105 latest dumps pdf her ear, CISM real exam question 210-260 certification exam CISM real exam question but CISSP braindumps pdf CISSP braindumps pdf only CISM real exam question motion to her CISSP braindumps pdf body, and just as CISM real exam question the deaf 210-260 certification exam who CISA exam dumps are CISSP braindumps pdf deaf alone are 100-105 latest dumps pdf 100-105 latest dumps pdf sometimes found CISA exam dumps to take pleasure in 100-105 latest dumps pdf all forms of percussion, and to derive from 210-260 certification exam them CISSP braindumps pdf some 100-105 latest dumps pdf of the sensations of sound the trembling CISM real exam question of CISSP braindumps pdf CISA exam dumps the CISM real exam question 100-105 latest dumps pdf CISA exam dumps 210-260 certification exam air after thunder, the quivering of CISM real exam question the earth after CISM real exam question cannon, and the 210-260 certification exam quaking of 100-105 latest dumps pdf vast walls after 100-105 latest dumps pdf CISSP braindumps pdf the ringing of CISM real exam question mighty bells CISA exam dumps 210-260 certification exam so Naomi, CISA exam dumps who was blind as well CISM real exam question and 100-105 latest dumps pdf CISSP braindumps pdf had 100-105 latest dumps pdf no sense CISA exam dumps CISA exam dumps save touch, found in her fingers, which had CISA exam dumps 210-260 certification exam gathered 100-105 latest dumps pdf up the force of all the other senses, the power 210-260 certification exam CISSP braindumps pdf CISA exam dumps to 210-260 certification exam reproduce on this instrument of CISSP braindumps pdf music CISSP braindumps pdf 210-260 certification exam the movement of things that moved about her the patter of the leaves of the fig tree in the patio of her home, the swirl of the great winds on the hill top, the plash of rain on her face, and the rippling of the levanter in her hair.

E diel, 18 nëntor 2018 (e diela e 3-të nëntorit)

Gjatë 25 viteve në të cilat mbahet Dita Përkujtimore, më shumë se 30 milionë njerëz kanë humbur jetën në rrugë dhe mbi një miliardë kanë mbetur të aksidentuar – aq sa popullata e kombinuar e 125 qyteteve më të mëdha në botë.

“Rrugët kanë histori”
Federata Europiane e Viktimave të Trafikut Rrugor (FEVR), lançon promovimin e sigurisë në rrugë. Tema e këtij viti është “Rrugët kanë histori”, bazuar në Kolonën 2 të Planit Global për Dekadën e Veprimit për Sigurinë Rrugore 2011-2020 – Rrugë më të sigurta. Në faqen www.wdor.org mund të gjendi informacion më të detajuar, të vendosura nga materialet zyrtare që zotëron WDoR, si logot, posterat, videot, etj. Gjithashtu mund të paraqiten materiale nga organizata qeveritare dhe joqeveritare si dhe nga persona të tjerë.

Roli që luan kjo ditë dhe përhapja gjatë 25 viteve
Dita përkujtimore u prezantua për të ndërgjegjësuar publikun dhe për t’u dhënë një mundësi miqve dhe familjarëve për të përkujtuar humbjen e personave më të dashur e të afërm.
Dita përkujtimore ekziston gjithashtu për të krijuar një kulturë globale të sigurisë së duhur rrugore.

Në kujtim të personave më të dashur dhe miqve që kanë humbur në aksidente rrugore, krijohet e drejta për të kërkuar më shumë përgjegjësi dhe ndërgjegjësim nga të gjithë drejtuesit dhe për këtë kërkojnë nga qeveritë, jo vetëm programe dhe iniciativa parandaluese, por hetim mjekësor dhe drejtësi.

Brigitte Chaudhry, iniciatore e WDoR, tha:
“Shkalla masive e vdekjeve dhe aksidenteve rrugore gjatë 25 viteve që nga Dita Përkujtimore mbetet një fakt tronditës – tronditës sepse shumë vdekje dhe aksidente nuk u parandaluan siç pritej, tronditëse, sepse çdo vit ne ende kemi kaq shumë njerëz që vijnë të kujtojnë njerëzit më të dashur. Shpresojmë që historitë dhe eksperiencat e të aksidentuarëve të rrisin ndërgjegjësimin në rrugë për qëllim reduktimin e aksidenteve rrugore në të ardhmen”.

Faleminderit për informimin e Ditës Përkujtimore nëpërmjet Medias Tuaj për ta bërë atë të njohur në mbarë botën!

WDoR, linku i mediave sociale: #RoadshaveStories #WDoR2018
info@wdor.org  www.wdor.org

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here