Licensa Kombëtare dhe Ndërkombëtare

Licensa Kombëtare dhe Ndërkombëtare lëshohen nga Federata Shqiptare e Sporteve të Automobilizmit(FASA), të njohura nga FIA, të cilat lejojnë pjesëmarrjen në garat kombëtare dhe ndërkombëtare në disiplina të ndryshme të motor sportit.