Furnizim me karburant

fuel-delivery-1Nëse automjetit tuaj i mbaron karburanti, personeli i ACA mund t’ju furnizojë në një kohë shumë të shkurtër deri ne 5 litra karburant. Por, nëse është e nevojshme me kërkesën tuaj, personeli i ACA mundj tju furnizoje me sasi më të madhe.

Për automjetet që përdorin diesel, procedura e ri-ndezjes mund të zgjasë në kohë. Në raste të veçanta mund të sugjerojmë të nevojshëm transportin me karroatrec për automjetet që përdorin karburant diesel.

  • Mob: +355 66 40 01 222 – Tel: +355 4 2387 018 – Email: info@aca.al

Comments are closed.