Autoclub

Anëtari gjatë periudhës së vlefshmërisë së anëtarësimit, mund të përfitojë nga avantazhet e mëposhtme:

  • një numër FALAS i revistës AUTOCLUB
  • siguracione të automjetit me çmime preferenciale
  • blerje automjeti me çmim preferencial  dhe me kredi
  • shërbim i zakonshëm  i automjetit (ndërrim filtrash, vaji, baterish etj.) me tarifa dhe  çmime preferenciale
  • çmime preferenciale për biletat e trageteve
  • kryerjen e kurseve të autoshkollës me tarifa preferenciale për anëtarët e familjes së tij