Webinar Karting Marshalls

Auto Club Albania në bashkëpunim me Motorsport UK do të organizojnë një webinar online për trajnimin e marshallëve të kartingut.

Trajnimi do të zhvillohet në datën 6 Gusht 2022 i ndarë në dy sesione:

6 Gusht 2022 – Ora 13:00-16:00

6 Gusht 2022 – Ora 17:00-20:00

Të interesuarit që dëshirojnë të marin pjesë në këtë trajnim, duhet të plotësojnë formularin e mëposhtëm.

Mund të marin pjesë vetëm personat mbi 18 vjeç