Under 16

6.Under 16

Federata Shqiptare e Sporteve të Automobilizmit (FASA) u krijon mundësinë të rinjve që dëshirojnë të hyjnë në botën e motorsportit, që të regjistrohen dhe të marrin pjesë në gara të ndryshme. Të rinjtë poshtë moshës 16 vjeç mund të paraqiten pranë zyrave të FASA-s për t’u informuar dhe regjistruar për të marrë pjesë në garat e motorsportit në disiplinat ku atyre u lejohet.