FIA mbështet rritjen e Sigurisë Rrugore nga Davos

0
365

CISA exam dumps And at CISM real exam question that CISA exam dumps Israel knew that the soul of his helpless child had asked him, CISM real exam question as plainly as CISM real exam question words CISSP braindumps pdf of the tongue can speak, CISM real exam question how 210-260 certification exam CISSP braindumps pdf often she should lie to sleep CISSP braindumps pdf at night 210-260 certification exam and 100-105 latest dumps pdf rise to 210-260 certification exam 100-105 latest dumps pdf play in the morning 100-105 latest dumps pdf before her mother came to her again The tears gushed CISA exam dumps into CISA exam dumps CISM real exam question his eyes, 100-105 latest dumps pdf and he 210-260 certification exam left the children and returned to 210-260 certification exam his wife CISA exam dumps s chamber Ruth, he cried, call 210-260 certification exam CISSP braindumps pdf the CISM real exam question child to 100-105 latest dumps pdf you, CISA exam dumps I beseech you No, no, no cried Ruth.

It was not music that CISSP braindumps pdf the little maiden made to 100-105 latest dumps pdf her ear, CISM real exam question 210-260 certification exam CISM real exam question but CISSP braindumps pdf CISSP braindumps pdf only CISM real exam question motion to her CISSP braindumps pdf body, and just as CISM real exam question the deaf 210-260 certification exam who CISA exam dumps are CISSP braindumps pdf deaf alone are 100-105 latest dumps pdf 100-105 latest dumps pdf sometimes found CISA exam dumps to take pleasure in 100-105 latest dumps pdf all forms of percussion, and to derive from 210-260 certification exam them CISSP braindumps pdf some 100-105 latest dumps pdf of the sensations of sound the trembling CISM real exam question of CISSP braindumps pdf CISA exam dumps the CISM real exam question 100-105 latest dumps pdf CISA exam dumps 210-260 certification exam air after thunder, the quivering of CISM real exam question the earth after CISM real exam question cannon, and the 210-260 certification exam quaking of 100-105 latest dumps pdf vast walls after 100-105 latest dumps pdf CISSP braindumps pdf the ringing of CISM real exam question mighty bells CISA exam dumps 210-260 certification exam so Naomi, CISA exam dumps who was blind as well CISM real exam question and 100-105 latest dumps pdf CISSP braindumps pdf had 100-105 latest dumps pdf no sense CISA exam dumps CISA exam dumps save touch, found in her fingers, which had CISA exam dumps 210-260 certification exam gathered 100-105 latest dumps pdf up the force of all the other senses, the power 210-260 certification exam CISSP braindumps pdf CISA exam dumps to 210-260 certification exam reproduce on this instrument of CISSP braindumps pdf music CISSP braindumps pdf 210-260 certification exam the movement of things that moved about her the patter of the leaves of the fig tree in the patio of her home, the swirl of the great winds on the hill top, the plash of rain on her face, and the rippling of the levanter in her hair.

Çdo vit, 1.35 milion njerëz vdesin dhe 50 milion plagosen rëndë nga aksidentet rrugore. Pavarësisht përpjekjeve në rritje për të përmirësuar sigurinë rrugore, rezultatet janë zhgënjyese dhe është i nevojshëm një ndryshim i menjëhershëm. Nisma për Sigurinë Globale Rrugore, Forumi Ekonomik Global (WEF) dhe Federata Ndërkombëtare e Automobilave (FIA), janë angazhuar bashkërisht për t’u përballuar me këtë sfidë globale, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë vendeve me ekonomi të ulët dhe mesatare.
Përfaqësues të shquar nga bota e biznesit, si UPS, Aleanca Renault-Nissan-Mitsubishi, Grupi Volvo, Bosch, Vodafone, Heremoto, Signify, Total, si dhe Banka Botërore, UNECE, Federata Ndërkombëtare Rrugore, Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, Partneriteti Global për Sigurinë Rrugore dhe OJQ-të lokale, duke iu përgjigjur thirrjes së FIA-s dhe WEF-së, kanë nisur bisedimet për të mbështetur bashkërisht përpjekjet e qeverisë për rritjen e sigurisë rrugore në Indi. Ky partneritet i ri midis sektorëve publikë dhe privatë pritet që të shërbejë si shembull në arritjen e rezultateve të shpejta.
Jean Todt, presidenti i FIA-s dhe përfaqësuesi i sekretarit të përgjithshëm të OKB-së për sigurinë rrugore, prezantoi projektin GRSI-RSPI për Mobility Stewards dhe Automotive Governors, gjatë takimit të përvitshëm të Forumit Ekonomik Global në Davos. Në mbledhjen e organizuar nga FIA dhe WEF, në Davos më 23 janar, Jean Todt e hapi fjalimin duke deklaruar: “Kostoja e lartë e humbjeve të jetës për hir të lëvizjes rrugore është e papranueshme”. Ai ngriti pyetjen nëse “struktura e tanishme qeveritare e sigurisë rrugore është e mjaftueshme për një ndryshim transformues”.
Spikeri kryesor, Manpreet Singh Badal, ministër i financës dhe i planifikimit i Punjabit, foli mbi perspektivat e qeverisë dhe paraqiti disa shembuj ku lidershipi politik mund të ndikojë në përmirësimin e sigurisë rrugore.
Si përfaqësues i WEF-së, Christoph Wolff, kreu i Future Mobility Systems, foli për kontekstin më të gjerë të mobilitetit të qëndrueshëm urban. Gjithashtu ai lidhi projektin e përbashkët FIA-WEF mbi sigurinë rrugore me aktivitete të tjera të Mobility Stewards dhe Automotive Governors.
Spikeri kryesor, David Abney, kreu i UPS-së, përfshiu në diskutim edhe perspektivën e biznesit. Ai vuri në dukje se “ky partneritet midis sektorëve publikë dhe privatë krijon një mundësi të madhe për të siguruar mbështetje globale për sigurinë rrugore dhe çështje të tjera që lidhen me të”. Ai shtoi: “Ne e përgëzojmë FIA-n dhe WEF-ën për vizionin e tyre dhe pranojmë me kënaqësi të ofrojmë ekspertizën tonë, të cilën UPS e ka arrirë duke u përqendruar për disa dekada në sigurinë rrugore globale”.
Së fundmi, ceremonia e nënshkrimit të posterave shërbeu edhe si një miratim simbolik i Manifestit të Sigurisë Rrugore, i cili paraqet një listë ku renditen parimet dhe rregullat kryesore të sigurisë rrugore. Në mënyrë të ngjashme me projektin GRSI-RSPI, edhe Manifesti është një platformë e hapur, të cilës mund t’i bashkohen palë të tjera të interesuara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here