ACA në Aksion për Sensibilizim

ACA në Aksion për Sensibilizim

A e dini se në të gjithë botën, aksidentet rrugore janë shkaku kryesor i vdekjes së fëmijëve dhe të rinjve të moshës 5-29 vjeç? Në total, më shumë se 2 milionë të rinj humbasin jetën ose lëndohen në aksidentet...
Auto Club Albania iu bashkua fushatës globale “This is My Street” duke sensibilizuar qindra të rinj për të kërkuar rrugë më të sigurta dhe të pastra në Shqipëri.Në kuadër të kësaj fushate, ACA i ka dërguar letër edhe Ministrit...
Auto Club Albania iu bashkua fushatës globale “This is My Street” duke sensibilizuar qindra të rinj për të kërkuar rrugë më të sigurta dhe të pastra në Shqipëri.Në kuadër të kësaj fushate, ACA i ka dërguar letër Ministres së...
Fushata globale “This is My Street” është mbështetur maksimalisht nga të rinjtë. Pjesë e saj janë bërë edhe nxënësit e shkollës “Arsakeio e Tiranës”.Të rinjtë kanë të drejtë të:Përdorin rrugë të sigurtaTë kenë akses në institucionet e edukimit pa...
Fushata “This is My Street” u mbështet nga shumë të rinj dhe shkolla të Tiranës. Nxënësit e Shkollës Jo-Publike “Elitë” iu bashkuan kësaj fushate duke u sensibilizuar me të rinjtë që kërkojnë rrugë më të sigurta. Pas takimeve sensibilizuese...
Në të gjithë botën, aksidentet rrugore janë shkaku kryesor i vdekjes së fëmijëve dhe të rinjve të moshës 5-29 vjeç. Në total, më shumë se 2 milionë të rinj humbasin jetën ose lëndohen në aksidentet rrugore çdo vit. Fushata...
Fushata globale “This is My Street” vazhdon të mbështetet nga të rinjtë. Pjesë e saj janë bërë edhe nxënësit e shkollës 9-vjeçare në Tiranë, “Pjetër Budi”. Përfaqësues të Auto Club Albania kanë zhvilluar takime sensibilizuese me nxënësit e kësaj...
Edhe nxënësit e shkollës “Faik Konica” i janë bashkuar fushatës globale “This is My Street” duke kërkuar rrugë më të sigurta dhe të pastra. Gjatë takimit të zhvilluar në këtë shkollë, përfaqësues të Auto Club Albania kanë njohur nxënësit...
Aksidentet rrugore janë shkaku kryesor i vdekjeve të të rinjve në të gjithë botën. Por, nuk duhet të jetë kështu!Automobile Club Albania i është bashkuar menjëherë fushatës globale të lançuar nga FIA në lidhje me sensibilizimin e qytetarëve dhe...
Automobile Club Albania vazhdon të mbështesë dhe promovojë fushatën globale për sigurinë rrugore, “This is My Street”. 1.35 milionë njerëz humbasin jetën në rrugët e botës çdo vit dhe këto janë statistika shqetësuese.Fëmijët dhe të rinjtë kërkojmë veprim për...

Artikujt e Fundit