Rrjeti nderkombëtar i sherbimit

Disa fakte rreth rrjetit ndërkombëtar të shërbimit:

  • 48 milionë anëtarë klubesh.
  • 11 milionë kliente biznesi.
  • 13 milionë shërbime vjetore duke përfshirë afërsisht 1 milion defekte.
  • I pavarur nga kompani sigurimi apo kompani financiare.
  • Ka kontrata të rregullta shërbimi me 37 nga 43 marka prodhuese të automjeteve.
  • Zotëron mbi 36% të tregut të asistencës rrugore për mjetet e reja në Evropë.