Rrjeti kombëtar i shërbimit

ACA ka një rrjet unik dhe ekskluziv me mjete të asistencës rrugore në Shqipëri, me të cilat ofron shërbime për anëtarët e saj dhe anëtarët e klubeve simotra në të gjithë botën.

  • ACA zotëron 2 karroatrecë, 3 karro-oficina dhe 2 servise të kualifikuara të riparimit të automjeteve.
  • ACA ka kontrata ekskluzive me shumë kompani dhe individë në të gjithë Shqipërinë duke organizuar një rrjet unik me mbi 30 karroatrece në të gjithë Shqipërinë.

(kliko mbi hartë për detaje)

Comments are closed.